Formulář pro adeptky na Hrdinky

projektu Fandi mámám

Jakou další pomoc byste uvítala, abyste zlepšila svoji situaci?

Prohlášení

Zaškrtněte, pokud souhlasíte

Prosíme dále o zaslání následujících dokumentů
na e-mail: nabormaminek@fandimamam.cz

Ty slouží k ověření Vaší finanční situace, ze které Vám chceme pomoci (stačí scan nebo fotografie; lze i fotografie z mobilu). Zašlete je prosíme na e-mail: nabormaminek@fandimamam.cz

1) Rozhodnutí o pobírání veškerých dávek (mateřská, rodičovská, dávka v hmotné nouzi, doplatek na bydlení, přídavky na dítě, nemocenská dávka apod.)

2) Nájemní smlouva (nebo dokument, ze kterého bude patrné, kolik měsíčně hradíte za ubytování, elektřinu apod.)

3) Rozhodnutí o svěření dětí do péče nebo do střídavé péče

4) Fotografie Vás a Vašich dětí

Beru na vědomí, že dobročinná nezisková organizace Fandi mámám z.s., IČO 06023797 (dále jen „FM“) si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit jednání o pomoci nebo spolupráci. Žádné jednání FM, jejích představitelek a dobrovolnic, ať právní či faktické, nemůže v uchazečce o pomoc spolku vzbudit důvodné očekávání, že jí pomoc bude poskytnuta a/nebo že bude zařazena do výběru maminek, se kterými bude o pomoci pro ně jednáno. FM si tak vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakéhokoliv důvodu rozhodnout o tom, že s maminkou/uchazečkou o pomoc ukončí jednání a/nebo ji vyškrtne ze seznamu potenciálních maminek, kterým má být pomoc poskytována.

Rozhodli jste se pomoci tam, kde je to tolik potřeba?

Ozvěte se nám! Uvítáme jakoukoli pomoc! Děkujeme!