Co potřebujete a co od vás očekáváme

You are here:

Co od vás očekáváme

Pokusíme se vám ve vaší těžké situaci pomoci jak jen to bude možné

Víme, že zveřejněním příběhu “jdete s kůží tzv. na trh”, proto se vám pokusíme pomoci ve vaší těžké situaci jak jen to bude možné – od zajištění materiální pomoci po nabídku poradenství v oblasti vymáhání alimentů, rodinného práva, sociálních věcí, shánění práce či osobního rozvoje. Od vás proto očekáváme otevřenost, pravidelnou komunikaci, spolehlivost a snahu i z vaší strany pro zlepšení vaší celkové situace tak, abyste se posunuly a udělaly další krok k lepším zítřkům.

Projekt Fandi mámám je založený na vzájemné důvěře. Očekáváme proto, že vše, co nám o sobě prozradíte, bude pravdivé a že nám nebudete zatajovat skutečnosti, které by mohly jakýmkoli způsobem poškodit dobré jméno Fandi mámám.

Protože jde o projekt, který využívá ojedinělý systém dárcovství – dárce rovnou propojujeme s maminkou samoživitelkou – ctíme co největší transparentnost, a proto od vás budeme požadovat fotografie s došlou pomocí a poděkování dárcům.

Samozřejmostí je vzájemný respekt a slušnost během komunikace, ať už mezi maminkou a delegátkou/ dobrovolnicí Fandi mámám nebo s dárci.

Projekt Fandi mámám si jako jeden z cílů klade změnit pohled české společnosti na samoživitelky. Chceme, aby se na samoživitelky nepohlíželo skrz prsty, ale aby byly společností oceňovány za to, že svou nelehkou situaci zvládají. Pomocí vašich příběhů se proto budeme snažit na problematiku samoživitelství upozorňovat i v médiích.

Chci se zúčastnit

Co potřebujete k účasti?