Finanční dar

You are here:

Finanční dar

Finanční podpora projektu

Organizace Fandi mámám je nestátní nezisková organizace, tzn. že není financována státem, nečerpá peníze z evropských ani státních fondů a prostředky na provoz a chod organizace získává výhradně od individuálních dárců, od firem a nadací.

Pokud se vám líbí naše aktivita, budeme rády za váš finanční dar, který využijeme na fungování projektu. Podpořit nás můžete jednorázově, nebo můžete finanční dar zasílat pravidelně na účet Fandi mámám 281478798/ 0300. Dar nám můžete zaslat i prostřednictvím portálu Darujme.czkde můžete vytvořit také charitativní výzvu a zapojit do pomoci lidi ze svého okolí.

Na konci každého roku posíláme poděkování za finanční dar. Abychom vám mohli poděkovat, prosíme, až budete vyplňovat údaje k platbě, uveďte do zprávy pro příjemce svůj mail, ať se s vámi můžeme spojit.
Pokud zároveň budete chtít potvrzení o darování, uveďte také náležité údaje, které jsou pro vystavení potvrzení potřeba. Děkujeme.

Dárce - fyzická osoba...

Může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Dárce – právnická osoba

Má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2 000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.