FandiMat

FandiMat je unikátní aplikace materiální pomoci.
Cílem aplikace FandiMat je propojit lidi, kteří se ocitli v tíživé situaci, a to nejen samoživitelky, ale i seniory, rodiny, organizace (dětské domovy, domovy seniorů, charitativní organizace, spolky aj.), s lidmi, kteří mohou a chtějí materiálně pomáhat (jednotlivci, firmy, občanské iniciativy, spolky, sdružení apod.).
FandiMat umožňuje vyhledávat materiální pomoc prostřednictvím mapy, a to buď ve webové verzi nebo v mobilní aplikaci.

Aplikace vznikla na základě našich zkušeností z projektu Fandi mámám. Zjistili jsme, že lidé chtějí materiálně pomáhat a chtějí vědět, komu konkrétně pomoc dávají. A nejraději by pomáhali ve svém okolí. To nás utvrdilo v tom, jak moc by byla užitečná platforma, kde by se nabízela materiální pomoc, a to pro všechny potřebné, nejen pro samoživitelky.
Víc informací o FandiMatu najdete na www.fandimat.cz

Stahovat FandiMat můžete v Google Play (Android) i Apple iTunes (iOS)

Rozhodli jste se pomoci tam, kde je to tolik potřeba?

Ozvěte se nám! Uvítáme jakoukoli pomoc! Děkujeme!