Zaměstnanecká sbírka

You are here:

Zapojte své zaměstnance

Zaměstnanecká finanční sbírka

Zapojte své zaměstnance a vytvořte interní výzvu k finanční sbírce mezi zaměstnanci na projekt Fandi mámám, který fandí maminkám samoživitelkám a jejich dětem.

Vybrané finance pak můžete třeba ještě i znásobit nebo zaokrouhlit na plnou částku.

K finanční sbírce můžeme společně uspořádat i sbírku materiální pro konkrétní maminku a její děti.

Fandi detail
triko

Aplikace materiální pomoci

FandiMat

FandiMat je unikátní aplikace materiální pomoci.

Cílem aplikace FandiMat je propojit lidi, kteří se ocitli v tíživé situaci, a to nejen samoživitelky, ale i seniory, rodiny, organizace (dětské domovy, domovy seniorů, charitativní organizace, spolky aj.), s lidmi, kteří mohou a chtějí materiálně pomáhat (jednotlivci, firmy, občanské iniciativy, spolky, sdružení apod.).

FandiMat umožňuje vyhledávat materiální pomoc prostřednictvím mapy, a to buď ve webové verzi nebo v mobilní aplikaci.

Aplikace vznikla na základě našich zkušeností z projektu Fandi mámám. Zjistili jsme, že lidé chtějí materiálně pomáhat a chtějí vědět, komu konkrétně pomoc dávají. A nejraději by pomáhali ve svém okolí. To nás utvrdilo v tom, jak moc by byla užitečná platforma, kde by se nabízela materiální pomoc, a to pro všechny potřebné, nejen pro samoživitelky.

Jste dárce/dárkyně?

Na FandiMatu můžete poskytnout lidem v nouzi nebo charitativním organizacím materiální pomoc,ať už nové věci, nebo věci z druhé ruky, které je ještě možné využít a někomu dalšímu ještě mohou posloužit. Zároveň můžete na FandiMatu vyhledávat v poptávkách pomoci a zjistit, kdo ve vašem okolí potřebuje materiální pomoci.

Jste firma?

FandiMat nabízí jedinečný prostor pro společnosti, které chtějí nabídnout věci jak nové, tak i nadbytky ze své produkce apod. Věci mohou firmy nabídnout jak jednotlivcům, tak i jiným neziskovým organizacím. Stejně tak mohou firmy vyhledávat v poptávkách materiální pomoci a nabídnout svoji pomoc konkrétním lidem.

Chcete FandiMat finančně podpořit?

Abychom mohli FandiMat provozovat, potřebujeme i finanční podporu.

Uvítáme proto finanční dar, a to buď na transparentní účet: 281478798/0300 (do zprávy pro příjemce napište “Fandimat”) nebo protřednictvím portálu Darujme.cz 

Víc informací o FandiMatu najdete na www.fandimat.cz

Stahovat FandiMat můžete v Google Play (Android) i Apple iTunes (iOS)

Jsem samoživitelka, chci se přihlásit do projektu