Už nemůžu, hroutím se. Potřebuji psychologickou pomoc pro sebe/pro dítě

You are here:

Některé organizace pomáhají pouze “ověřeným maminkám”, tzn. takovým, které mají např. doporučení OSPOD nebo terénního pracovníka nebo jiné organizace.  Proto si pečlivě přečtěte podmínky na internetových stránkách jednotlivých organizací, o jejichž pomoc máte zájem, ať víte, jaké dokumenty od vás budou požadovat.

Women 4 women

Organizace, která pomáhá prověřeným samoživitelům v tíživé situaci, například když potřebují psychologickou podporu.

www.women-for-women.cz/prvni-rok/

Terapie

Nabízí i online psychologické poradenství, zdarma je pro zdravotníky a jiné pracovníky v první linii.

www.delamcomuzu.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Státní poradna, která poskytuje psychologickou pomoc. Najdete ji v okresních městech, zde dáváme odkaz na tu pražskou. Služby jsou zdarma.

www.csspraha.cz/poradna-pro-rodinu-manzelstvi-a-mezilidske-vztahy

Pedagogicko-psychologické poradny

Státní poradny, které poskytují pomoc a podporu hlavně dětem. Najdete je v okresních městech. Zde dáváme odkaz na jednu pražskou. Služby jsou zdarma.

www.ppppraha.cz/

Služby psychologů, krizová centra

Organizace Nevypusť duši dala dohromady seznam míst, kde se dá hledat pomoc (linky důvěry, krizová centra, psychoterapie, svépomocné skupiny apod.). Služby bezplatné i za úhradu.

www.nevypustdusi.cz/kde-hledat-pomoc/
www.nevypustdusi.cz/seznam