Finanční podpora projektu

Pokud se vám líbí naše aktivita, budeme rády za váš finanční dar, který využijeme na fungování projektu. Podpořit nás můžete jednorázově, nebo můžete finanční dar zasílat pravidelně na účet Fandi mámám 281478798/ 0300. Dar nám můžete zaslat i prostřednictvím portálu Darujme.cz, kde můžete vytvořit také charitativní výzvu a zapojit do pomoci lidi ze svého okolí.

Na konci každého roku posíláme poděkování za finanční dar. Abychom vám mohli poděkovat, prosíme, až budete vyplňovat údaje k platbě, uveďte do zprávy pro příjemce svůj mail, ať se s vámi můžeme spojit.
Pokud zároveň budete chtít potvrzení o darování, uveďte také náležité údaje, které jsou pro vystavení potvrzení potřeba. Děkujeme.

Níže najdete přehled aktivit a činností, které nám váš finanční dar pomůže zaopatřit.

Víte, že...

… dar neziskové organizaci můžete i jako fyzická osoba (tedy jako běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace) využít pro zvýhodnění při daňovém zúčtování? Pokud jste fyzickou osobou bez identifikačního čísla, odevzdejte doklad o poskytnutém daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.

Dárce - fyzická osoba...

… může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

 

Rozhodli jste se pomoci tam, kde je to tolik potřeba?

Ozvěte se nám! Uvítáme jakoukoli pomoc! Děkujeme!