Desatero projektu Fandi mámám

Při vybírání maminek se řídíme naším desaterem.

1. Materiální podpora

Projekt materiálně podporuje maminky samoživitelky. Pomáhá zajistit jak věci základní denní potřeby
(jídlo, plenky, oblečení, školní potřeby, vybavení domácnosti), tak věci, které by si maminky pro své
děti přály, ale nemohou si je dovolit jako např. lístky do divadla, kina, zaplacení dětského kroužku,
hračky atd.

2. Nesoudíme, pomáháme

Nesoudíme maminky za to, do jaké situace se dostaly a jak aktuálně žijí. Nezjišťujeme, zda navazují
další vztahy atd. Jde nám o to, abychom jim a jejich dětem pomohly alespoň částečně překlenout
těžké období a ulehčily jejich peněženkám nebo jim pomohly splnit sen.

3. Důvěra

Projekt stojí na vzájemné důvěře. Naše maminky „jdou s kůží na trh“, svěřují se veřejně se svým
příběhem, poskytují fotografie sebe a svých dětí, pravidelně s námi komunikují, reagují na naše výzvy,
dokládají nám svoji finanční situaci, posílají nám fotografie došlých darů aj. To vše je určitou zárukou,
že se skutečně jedná o maminky samoživitelky, které si naši / vaši pomoc po sebe a své děti zaslouží.

4. Volba maminek hrdinek

Maminky do projektu vybíráme na základě našeho uvážení, konkrétního příběhu maminky, jejích
potřeb a přání. Maminky zařazené do našeho projektu jsou pro nás hrdinky, protože se nebojí zveřejnit
svůj příběh, a to chce opravdu velkou dávku odvahy, neboť se na samoživitelky nahlíží s různými
předsudky.

5. Spokojené děti

Chceme dosáhnout toho, aby děti těchto maminek byly spokojené, měly vše, co v daném období
potřebují, a cítily se dobře v kolektivu svých vrstevníků, tj. aby nebyly zbytečně vyloučené z kolektivu
jen proto, že nemají např. aktovku do školy s pohádkovým motivem, který je zrovna v kurzu

6. Porozumění

Chceme změnit zažitý pohled na maminky samoživitelky jako na ty, co se do složité životní situace
dostaly vlastní vinou – špatným výběrem partnera. Jejich osudy jsou různé, ale všechny spojuje velká
síla, odvaha a láska. Vypořádat se se smrtí manžela, odejít od agresora, být opuštěna otcem svých dětí
apod. a přitom zůstat oporou pro děti je těžší, než si většina z nás umí představit.

7. Práva maminek

Projektem chceme zároveň šířit i informace o právech maminek samoživitelek a zviditelnit tak i některé
problematiky s tím spojené: vymáhání výživného, vyloučení ze společnosti, skrytou chudobu v ČR atd.

8. Proč samoživitelky

Jelikož jsme samy maminkami, rozhodly jsme se pomáhat právě ženám – matkám samoživitelkám, a to
z celé České republiky.

9. Naše potřeba pomáhat

Projekt jsme vymyslely my dvě — Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová. Čistě jen pro to, že jsme cítily potřebu někomu pomáhat. Obě jsme mámy a víme, jak náročná je to role. Proto jsme se rozhodly svoji energii, úsilí a čas věnovat na podporu samoživitelek, které považujeme za hrdinky. Projekt Fandi mámám nespadá pod žádnou organizaci, jde o samostatně fungující nezávislý dobročinný spolek.

10. Prohlášení

Projekt Fandi mámám je dobročinným projektem, který nemá ambici nahrazovat jakoukoliv státní
pomoc, nebo instituci. Jsme tu, abychom fandily mámám! Budeme rády, když budete fandit s námi!

Rozhodli jste se pomoci tam, kde je to tolik potřeba?

Ozvěte se nám! Uvítáme jakoukoli pomoc! Děkujeme!