Manžel/přítel mě týrá, nevím, kam se obrátit

You are here:

Některé organizace pomáhají pouze “ověřeným maminkám”, tzn. takovým, které mají např. doporučení OSPOD nebo terénního pracovníka nebo jiné organizace. Proto si pečlivě přečtěte podmínky na internetových stránkách jednotlivých organizací, o jejichž pomoc máte zájem, ať víte, jaké dokumenty od vás budou požadovat.

Kontaktovat můžete policii i organizace, které vám poradí, jak postupovat.

Policie ČR

Policie má zpracovaný postup, jak poznat, že jste obětí domácího násilí i návod, co dělat, jak se zachovat, kam se obrátit.

www.policie.cz/jak-postupovat-v-pripade-domaciho-nasili.

Poradny a azylové domy

Zde uvádíme některé organizace, které se věnují tématu domácího násilí a které vám dokážou ve vaší situaci poradit, jak poradenstvím, tak zajištěním ubytování a ochrany.

Nomia (Hradec Králové) – pomáhá hlavně psychologickým poradenstvím a prací v terénu: www.nomiahk.cz/programy/poradna/

Locika (Praha 7) – pomáhá dětem ohroženým domácím násilím: www.centrumlocika.cz/

Acorus (Praha 7) – poskytuje komplexní pomoc osobám ohroženým domácím násilím.  www.acorus.cz/cz/sluzby/azylovy-dum.html

Rosa (Praha 4) – pomáhá obětem domácího násilí, mají i azylový dům: www.rosacentrum.cz/

Profem (Praha, Beroun, Benešov) – poskytují poradenství a pomoc, i online anonymní chat: www.profem.cz/cs/kontakty/kde-nas-najdete

Magdalenium (Brno) – poskytuje komplexní pomoc obětem domácího násilí, včetně azylového domu: www.magdalenium.cz/pro-klienty

DKC (kdekoli v ČR) – krizová linka pro děti a krizové centrum: www.ditekrize.cz/pomahame-detem/

Bílý kruh bezpečí (Brno, České Budějovice, Jihlava, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha) – poskytují pomoc obětem trestných činů: www.bkb.cz/