Manžel/přítel mě týrá, nevím, kam se obrátit

You are here:

Kontaktovat můžete policii i organizace, které vám poradí, jak postupovat. 

 

Policie ČR

Policie má zpracovaný postup, jak poznat, že jste obětí domácího násilí i návod, co dělat, jak se zachovat, kam se obrátit. 

Policie – co dělat v případě domácího násilí

 

Poradny a azylové domy

Zde uvádíme některé organizace, které se věnují tématu domácího násilí a které vám dokážou ve vaší situaci poradit, jak poradenstvím tak zajištěním ubytování a ochrany. 

 

DKC (kdekoli v ČR) – krizová linka pro děti a krizové centrum: Krizová linka pro děti 

Bílý kruh bezpečí (Brno) – poskytují pomoc obětem trestných činů: Bílý kruh bezpečí – Brno  

Azylové domy v Jihomoravském kraji:

Azylové domy – Jihomoravský kraj 

Charita – azylové domy   

Magdalenium (Brno) – poskytuje komplexní pomoc obětem domácího násilí, včetně azylového domu: Magdalenium