Mám nárok na hrazené školní obědy pro děti?

You are here:

Některé organizace pomáhají pouze “ověřeným maminkám”, tzn. takovým, které mají např. doporučení OSPOD nebo terénního pracovníka nebo jiné organizace.  Proto si pečlivě přečtěte podmínky na internetových stránkách jednotlivých organizací, o jejichž pomoc máte zájem, ať víte, jaké dokumenty od vás budou požadovat.

Zažádat o podporu při hrazení školních obědů pro své děti můžete jak organizaci Women 4 women (tím, že se přihlásíte do jejich projektu), tak přímo stát, a to přes váš Úřad práce.

Women 4 women

Organizace, která pomáhá prověřeným samoživitelům v tíživé situaci, třeba když nemají peníze na zaplacení obědů ve škole. Zeptejte se ve vaší škole, jestli je do projektu zapojena. Musí se řešit přes školu, přímo rodičům se peníze nevyplácejí.

www.obedyprodeti.cz/potrebujete-pomoci/

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje prostřednictvím škol obědy pro děti 3 – 15 let. Žádáte na Úřadu práce, kde podepíšete vy jako rodič Potvrzení. Pak ve škole podepíšete souhlas se zapojením do projektu. Obědy musí dítě jíst ve škole.

www.mpsv.cz/obedydoskol/