Chci změnit svoji situaci, potřebuji poradenství

You are here:

Některé organizace pomáhají pouze “ověřeným maminkám”, tzn. takovým, které mají např. doporučení OSPOD nebo terénního pracovníka nebo jiné organizace. Proto si pečlivě přečtěte podmínky na internetových stránkách jednotlivých organizací, o jejichž pomoc máte zájem, ať víte, jaké dokumenty od vás budou požadovat.

Aperio

Nezisková organizace, která pomáhá rodičům v mnoha situacích. Provozuje poradny, kurzy, poskytuje podporu.

 www.aperio.cz/samozivitel

Síť pro rodinu

Původně Síť mateřských center poskytuje poradenství a podporuje rodiny v různých krajích

www.sitprorodinu.cz/o-nas/

Člověk v tísni

Člověk v tísni je neziskovka, která pomáhá potřebným v mnoha oblastech. Nabízí i komplexní poradenství lidem, kteří si už neumí poradit sami a potřebují ukázat cestu.

www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-cr/systemove-zmeny

OSPOD

Orgány sociálně právní ochrany dětí hájí zájmy dítěte ve složitých situacích. Najdete ho na městském úřadě. Může pomoci ve více věcech. Organizace Šance dětem má zpracovaný přehled, co OSPODy umí a jak vám můžou pomoct.

www.sancedetem.cz/ospody/